Jan Mattson

Cia Ringertz

Cia Ringertz (f. 1975) är utbildad på Konstfack (BFA) och på Umeå konsthögskola (MFA). Hon har erhållit stipendier från till exempel Umeå kommuns konststipendium och har arbetat med offentliga utsmyckningar i Hökarängen. Ringertz har visats på bland annat Young Art, Teater Galeasen, och Galleri Crum Heaven.

Som bildkonstnär fascineras Ringertz av färgen i sig. Hon använder inte färgen direkt för att skapa illusioner. Det handlar istället om att undersöka dess mer konkreta, materiella möjligheter. Hon använder mest färg och målarduk, men också andra material.

Hon söker efter spänningen mellan ett introvert sätt att göra saker på, och ett extrovert uttryck. Det har lett till att hon intresserar sig för vad som kan komma ut av repetition. Att göra något om och om igen, skapar en viss sorts energi. Många små delar som sätts ihop, blir tillslut också en helhet.

CR: – “Ett sätt för mig att börja är att skapa ett ramverk, en metod som består av olika regler för hur jag ska jobba. Det kan tillexempel vara ett visst sätt att behandla ytan, eller materialet.

På det här viset intar jag olika förhållningssätt till ytan och materialet. Jag ger den en egenskap, karaktär eller attityd som sedan fungerar som en grund att reagera på. 

Genom att använda den här metoden, har jag blivit intresserad av övergångar och transformationer. Exempelvis då någonting förvandlas från att vara helt abstrakt, till att bli någonting konkret.

Detta har i sin tur lett mig fram till att reflektera över relationen mellan bild och objekt. Jag använder inte duken bara för att göra målningar.

Jag använder den också till att undersöka brytpunkten mellan bild och objekt.

Jag limmar, klipper och syr i duken, för att tvinga den att bli till objekt. För mig representerar de en annorlunda, polymorf värld. 

Jag tycker om konfrontationen mellan att kontrollera materialet, men samtidigt låta objekten ha kvar sin odefinierbara karaktär.

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär