Jacob Holmberg

Jacob Holmberg

Jacob Holmberg: Jacob Holmberg (f. 1990) är utbildad på Kungl. Konsthögskolan (MFA). Holmberg arbetar oftast med konstnärligt gestaltningsuppdrag och fått uppdrag av bl.a. Gävle Sjukhus och erhållit stipendium från Konstnärsnämnden, Region Gävleborg, Byggnads. Just nu är Holmberg aktuell i en utställning på Österängens Konsthall.

JH: ” – I mitt arbete bygger jag fragment och sekvenser av potentiella och historiska tillgångar. Med en ateljé lokaliserat i ett skogslandskap som brukats av behov arbetar jag som konstnär med landskapet som helhet och med detaljer.

I växelverkan mellan monumentala och små gester bygger jag konkreta skulpturer som bjuder in till nya fysiska och föreställda rumsligheter.

Formaten på skulpturerna riktar betraktaren mot funktionella modulära strukturer så som arbetsmetoder, byggnadsdetaljer, möbler och redskap.”

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär