Jan Mattson

Jakob Hultin Rosenberg

Jakob Hultin Rosenberg: Rosenberg (f. 1988) är utbildad på Konstfack (BFA) och har sedan dess arbetat som verksam konstnär. Hans verk har synts främst på utställningar baserade i Stockholmsregionen. Han har erhållit stipendier bl.a. från Gävle kommun, och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

JHR: ” – När jag använder händerna börjar det. Jag känner mig fram, flyter med. Vi rör oss i världen och lämnar s(p)år. Ibland väldigt tydliga ibland väldigt små. I många fall väldigt djupa, svåra att förstå.

Min praktik har skapat ett rum där ting och föremål genom åren tagit plats. Insamlandet kan liknas vid en metod jag använder mig av, ett sökande och ett sätt att öva urskiljning. Ovetandes om de egentliga skälen dras jag till vissa föremål. Repstumpar, frökapslar, borttappade benbitar. Samlandet är ett varsamt palperande av omgivningen där jag inte vet vad jag kommer att möta.

Händerna redan fläckade av färg när dom blir roströda av krokiga järn. Dom lämnar vackra spår i landskapet och jag vill inte gå därifrån.   

Jag har min bakgrund i ett färgrikt abstrakt måleri men arbetar på senare år lika ofta skulpturalt med objekt och installation. Materialmöten, handens närvaro och platsens avtryck är centrala i mitt bildskapande. Arbetet ser jag som en längre rörelse, där flera processer färdas långsamt, från ett skeende till ett annat, från ett grepp till en svepning, utan att något går förlorat på vägen. Min kropp är ett redskap och ett material på samma sätt som allt annat. Färgen, penseln, duken och två ömma händer i lera, gips och järn, en trött rygg med stenar, stål, latex och grenar. 

Samma rörelser upprepas. det sitter i handen, i armen genom hela kroppen. Det finns där och det känns. Det känns igen. Det pågår alltid där. 

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär