Jan Mattson


Jan Matsson

Jan Matsson (f. 1985) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan (BFA, MFA). Matsson har haft ett flertal soloutställningar på bl.a Österängens konsthall men även medverkat på grupputställningar och erhållit en rad antal stipendium så som Iaspis assistentstipendium, Philadelphia hos Lisi Raskin, Kungl. Konsthögskolan, Helge Ax:son Johnsson stiftelse och Konstnärsnämnden projektbidrag.

Jan skapar ett berättande genom linjerna. Dessa linjer är spänningen i vinklarna och positionerna: i bilder, installationer och texter. Det är viktigt hur konstverken blir till och hur de kommunicerar med varandra i rum och tid. Platsers laddningar lyssnas in och formar arbetet som skapas och de arbeten som installeras på den unika platsen. Matsson intresserar sig för hur det som var blir nya former.    

Jag fångar det komplexa i det enkla. Ofta blir det färdigt så snabbt att jag inte vet vad jag ska göra. Just att stanna i tid är viktigt. Men också görandet. Därför är det själva koncentrationen som är central. 

Meningen finns i linjerna som dras upp mellan punkterna. Eller rakt ut i rymden. Så kan också en relation uttryckas, men beskriver man den, översätter den, säger att den är något annat, förtingligas den lätt. Det försöker jag undvika.

Istället viker jag arket och förvånas över mitt avtryck. 

Under augusti 2016 blev Jan i uppdrag av Uppsala kommun att göra en utställning i den Botaniska trädgården. 

JM: – “Jag blandade färg medan jag iakttog de vackra stenpartierna med fjällväxter från olika delar av världen.

När jag blandade färgerna tittade jag på aktuella skiftningar, men även på helheten. Då försökte jag också att blanda färgen efter olika ljud, som till exempel grodornas sång från ett växthus längre bort.

Medan jag arbetade uppstod av sig själv hela tiden målningar som jag inte kunde låta bli att måla.

Dessa installerade jag på flera sätt eftersom de måste ta vägen någonstans: jag gjorde mobiler, grävde ner dem, skulpterade – de förde sig väl i vinden.

I stenpartiet använde jag de skyltar på vilka man fäster artnamnen. I dessa installerades de blandade färgerna – de förändrades med bakgrunden.

Hur förenas ett sorts inre seende med ett yttre? Genom en signal? 

En färg som kan få någon annan att känna igen innehållet som söker sig ut. I detta sökande efter kontakt – är meningen en färg som sammankopplar ett yttre och ett inre seende. Sinnena spelar med det som är i situationen.

Målningen sammanfattar den bakgrund i vilken den målats.”

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär