Josefina Malmegård Konstnär


Josefina Malmegård

Josefina Malmegård (f. 1989) är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (BFA, MFA). Hon har en bakgrund inom spelfilm från European Film College i Danmark och studier i filmteori. Malmegård har ställt ut på bl.a. Konstfrämjandet Värmland, Galleri ID:I, Gävle Konstcentrum, CANDYLAND och ISSP Gallery i Riga. Just nu är hon aktuell med i grupputställningen “The Ring Beyond The Mat” på Riksidrottsförbundet.

” – “Diabilderna och fotonegativen skannas in. Jag separerar hud från kläder, landskap från personer och projicerar bilderna i miljöer där jag upplever övergångar; mellan skymning och natt, vakenhet och dröm.”

Citat: Josefina Malmegård

—–

Josefina Malmegård arbetar med video, fotografi och installation. I sitt konstnärskap tar hon sig an teman som identitet(/er) och jagblivande samt granskar förutsättningarna i skapandet av ett ”själv”. Med (video-)kameran som verktyg låter Malmegård jaget växla mellan att vara betraktare och betraktad. Hennes verk skapar mellanrum där vi inte visste att de fanns, ställer frågor till sina betraktare och tänjer på gränserna för en vedertagen verklighet.

I konstnärskapet syns tydligt viljan att utforska övergångarna och gränserna i både sig själv och sin omvärld. Verken är performativa, stundtals glasklara och ibland som att fastna mellan dröm och uppvaknande. Här rör sig kroppen mellan- natur och arkitektur och det dikotoma förhållandet mellan inre och yttre rum löses upp. Vad gör en kropp till något mer än yta, och vad är skillnaden?

Ljud, ljus och miljöer används med fingertoppskänsla för att skapa suggestiva stämningar i verken. Vi leds in i Malmegårds bildlandskap med spänning, nyfikenhet och inte sällan humor. Väl där står vi inför brännande frågor om vad som avgör och bestämmer oss och hur vi begränsar varandra. Trots det blir verken aldrig klaustrofobiska – snarare filmas övergångarna, och nya polyfona sanningar tar form. Malmegård ger inga svar, men öppnar för nya läsningar av såväl oss själva som av världen.

Text av: Elliot Lundegård

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär