JP-Wallner

JP Wallner

JP Wallner (f. 1988) är utbildad på Malmö Konsthögskola (BFA) och på Konstfack (MFA) samt Artistic Research på HDK Valand. Wallner har deltagit i ett flertal solo- samt grupputställningar i Sverige och blivit uppmärksammad av tidskrifter som till exempel SAK (Sveriges allmänna konstförening).

J P Wallner arbetar med utgångspunkt i en skulptural praktik, sprungen ur bild med trähantverk och materiellt gehör som bindemedium emellan sin idévärld och det skapta.

I hans praktik rymmer bild, måleri, trä, ready-mades och rep en jämlik balans, en strävan för det tankvärda ömsomt det estetiskt raffinerade — genom en sil vaskas guldet sakta men noggrant fram.

Ett av Wallners senaste verk återfinns på Sydkoster. I Kosters trädgårdar, ett fyra meter högt skulpturalt landmärke; Ikaros. Byggt att klara och ge hyllning till tiden och havets hårda vindar.

Wallner söker alltid att leta efter nästa inspiration, en som begrundas och blir inkorporerat i nästa kropp av arbete — just nu och framåt letas det i ett släktarv, hur tar vi som konstnärer fasta på våran familjs historia?

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär