Jan Mattson

Kristin Karlsson

Kristin Karlsson (f. 1988) är utbildad på Konstfack (BFA) och Idun Lovén. Hon tilldelades 2020 tecknings stipendiet “Den Tänkande Handen” från de Kungliga slotten och Konstakademien. Karlsson har visats i separatutställningar på Konstnärshuset i Stockholm 2022 och på GELB ateljéer 2019, samt i ett antal grupputställningar.

 

Kristin Karlsson tecknar som ett sätt att fånga världen, och samtidigt visa hur den ständigt flyr. Alla intryck går rakt ner i armen, via handen och ut ur pennan med en slags oläsbar stenografi som resultat. Radion används som ett redskap under arbetet, rösterna översätts i intrikata mönster vars minsta beståndsdelar är små små ringar. Karlsson antecknar tiden under vilken hon tecknar och använder den som titel på verken. På så vis blir tiden synlig som ett tema i konstnärskapet och som en av de ramar konstnären använder sig av.

Verket ”17/2-2014 – 10/7-2020” består av 40 teckningar. Den första är tecknad under en timma. Därefter har en timma lagts till för varje ny teckning. Tillsammans kan de läsas som en utveckling och ett växande av tid. Den sista är tecknad under 40 timmar. Teckningarna är i original 30×30 centimeter. Verket visades nyligen på separatutställningen ”Med tiden, under hand” på Konstnärshuset i Stockholm tillsammans med verket ”7/9-2020 – 28/12-2021, 1 – 22 timmar”, en 300×70 centimeter stor teckning där tidsavgränsningarna består av olika tecknade former. Den första formen är tecknad under en timma och därefter har en timma lagts till för varje ny form.

Inom de ganska strikta ramar som Karlsson använder sig av finns stora möjligheter till variation. Genom att ändra till exempel teckningens format blir förutsättningarna och resultatet helt annorlunda, men framför allt är det ögonblickets oförutsebara slump som fascinerar och driver arbetet framåt. Genom ett till stor del automatiserat arbetssätt får konstnären syn på sådant som inte går att tänka ut, och som heller inte går att formulera i ord. 

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär