Jan Mattson

Lisa Trogen Devgun

Trogen Devgun (f. 1984) är utbildad på Konstfack (BFA) och på Kungliga konsthögskolan (MFA, PM – Artistic Research). Trogen Devgun har en imponerade konstnärlig bakgrund och arbetar främst med separatutställningar. 2022 är hon aktuell med en ny separatutställning på Landskrona Konsthall. Hon har erhållit ett flertal utmärkelser och har precis avslutat sin residency på Iaspis, Konstnärsnämnden.

LTD: ” – I mitt konstnärskap har jag under en längre tid arbetat med material från logistikområdet – lastpallar och containers i plast – men under de senaste åren har jag vidgat min praktik från renodlade installationer av readymades till att innefatta andra mer eller mindre osynliga system som bär upp vårt sätt att leva. Med hjälp av större installationer med fotografi och video synliggör jag dessa och jag intresserar mig särskilt för cirkulationen av varor samt människans plats inom alltmer automatiserade produktionsled.

Min konstnärliga process har sin bas i material, jag är ständigt på jakt ytor, platser samt funktioner som fascinerar mig. Ända sen jag började med konst har byggmaterial och systemen som de ingår i fångar mitt intresse. Det kan vara stora maskiner med glansiga ytor och material från byggprocesser, eller speciella material som enbart är synliga en kort stund för att de sedan grävs ner eller plockas bort.

En stor del av min process har varit att jag lånar in material från företag, material som efter utställningen återgår till sin plats i den eviga cirkulationen. I mina installationer får dessa material komma på en sorts konstnärlig paus i ett nytt sammanhang. Exempelvis så är lastpallen (i synnerhet plast-lastpallen) ett material som jag tycker innehåller allt jag letar efter, den är bärande för vårt sätt att leva och symboliserar så mycket av västvärldens historia.

Under 2021 var jag ateljéstipendiat på Iaspis i Stockholm. Under denna period mitt i pandemin fick jag ett tomt rum och en plats som var fri från det jag jobbat med under de senaste åren. Den tomma ateljén gav mig tid att reflektera, läsa och tänka, vilket öppnade upp för vidare utveckling. Jag började mer och mer tänka på dessa system och strukturer som stöd, stöd för hur vi lever. Kanske för att det blev synligt för den stora massan med “just in time”-leveranser och hur svagt allt blir när vi inte har någon lagerhållning. Jag började göra collage, inledningsvis i småskalig storlek pga att det fanns en bra skrivare där jag lätt kunde skriva ut A4.

Jag spenderar mycket tid på att söka olika byggmaterial som hjälper människan i fabriker eller på byggarbetsplatser. Det rör sig om stödmaterial som kommer in en kort tid för att sedan försvinna tillsammans med arbetaren, exempelvis takstöttor, gjutformar, dräneringssystem, skyddsutrustning som staket och ställningar. Och genom dessa material och kollage visa på den mänskliga handen bakom detta enorma system.”

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär