Jan Mattson


Mira Eklund

Mira Eklund (f. 1981) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan (MFA) och på Dramatiska institutet, Ljuddesign för scenkonst (BFA). Mira är involverad i en rad olika musikaliska sammanhang, arbetar som skådespelare samt med komposition, konst och performance. Eklund har arbetat i många olika sammanhang på t.ex. på Malmö Konsthall, SVT, Teater Tribunalen, Artoteket i Tensta, Orionteatern, Galleri Inkonst m.m.

ME: ” – Jag arbetar brett inom scenkonst, musik och konst, på teatern, i galleriet och på musikscenen. Ofta med musiken/det ljudande i fokus. Intresserar mig nu och då mycket för tvärvetenskapliga projekt, för perception/varseblivning, fantasi/föreställningsförmåga, för dolda världar och dylika sinnligheter, och för sceniska skeenden av olika slag. Talande är föreställningen Hilberts Hotell – Release och Loss (från början rumslig undersökande konsertserie), samt utställningen En multipol av röster. 

Verksam sedan 00talet, först som bl.a. kompositör/aktör på Teater Plaza, samt genom gothpopgruppen The Tourettes.”

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär