Jan Mattson

Nils Gunnars

Nils Gunnars (f. 1992) är utbildad vid Umeås Konsthögskola (BFA) och på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Just nu är Gunnars aktuell med en separatutställning i Rotterdam. Utöver detta har han deltagit i ett flertal grupputställningar i bl.a. Island, Nederländerna och Sverige.

 

Som bildkonstnär skapar Gunnars jobbar digital konst och video. Med digitala medel animationer, spel och filmer som ofta behandlar vardagliga och igenkännbara teman. Han är intresserad av relationer mellan människor och deras omgivning och målar i sina relativt abstrakta verk upp relaterbara situationer med en obehaglig underton.

Animationerna är färgglada och hypnotiska, men under den skimrande behandlas sådant som vi kanske ofta inte vill tänka på. Hans verk analyserar och bryter ned dessa teman i abstrakta animationer, i ett försök att förenkla och förstå.

Hans filmer har ofta en kaosartad struktur. Ett kollage av scener med en svag narrativ tråd som är synlig, men svår att följa.

Olika konstnärliga uttryck och tekniker blandas vilt i animationerna, och målet är att betraktaren mer ska känna en känsla eller försättas i ett visst tillstånd än att helt uppenbart matas med en given poäng. Filmerna blir som ett verktyg som kan användas för att skapa egna narrativ, med en viss guidning av ljudbilden och det visuella.

Hans verk visas upp både digitalt och installerade på olika platser. Vissa visas från början till slut och projiceras mer klassiskt medan andra delas upp och loopas installerade i olika miljöer och rum. Känslan att kunna vandra omkring och i sin egen takt uppleva de olika delarna bidrar till en djupare upplevelse av de världar han försöker skapa

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär