Jan Mattson

Sebastian Larsmo

Sebastian Larsmo ( f. 1989) är utbildad på Konstfack (BFA). Larsmo är verksam främst i Norge och Sverige i separat- samt grupputställningar blandat med grafiska projekt från uppdragsgivare. Konstnären har erhållit stipendium bl. a. från Ann-Margret Lindells Stiftelse, Konstnärsnämnden, och Getfotsfondens Grafikstipendium.

SL: ” –Min process med grafiska arbeten brukar börja med en idé som långsamt får växa och prövas, under dagar eller månader, innan jag vet hur jag ska börja arbeta med den. Ibland behöver den tidskrävande research och andra gånger är det bara att börja teckna. Det kan bli en enda bild,  eller ett förlopp som kräver fler bilder likt en serie. Processen sker i anteckningsböcker i små texter och skisser tills jag känner mig redo.

Oftast har jag en mogen idé att plocka fram när den föregående färdigställts. 

De bilder och berättelser som når fram bland andra idéer i huvudet gör det just för att de känns nödvändiga. Känns deras budskap viktiga för mig så är chansen stor att de når fram till någon annan.

Jag tror att fantasin eller föreställningsförmågan är baserad lika mycket på egna upplevelser och erfarenheter som den är baserad på sediment av populärkultur, konst, litteratur och film man konsumerat genom åren.

Så kanske något mer, en lite kaosig önskan att förvåna sig själv.”

 

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär