Jan Mattson

Sjöström/Rosenberg

Sjöström/Rosenberg (f. 1985, 1988) är utbildade på Konstfack (BFA) och på Beckmans Designskola. De har varit aktuella i en rad utställningar som till exempel på Konsthall Marieholm, Örebro Open Art. Duon har även erhållit en rad utmärkelser och stipendier från bl.a. Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Kultur Gävleborg.

JS: ” – Jorden slukar och föder med sin eviga andning och liksom bina skapar vaxkakor skarvar vi med tygspill i en strävan att se mönster.”

 Josefin Sjöström och Jakob Hultin Rosenberg arbetar sedan 2018 tillsammans som konstnärlig duo. Samarbetet är ett pågående samtal och en gemensam väg till att närma sig tingen och materialen omkring oss.

Under våren 2022 reste duon till Polen för att delta i en workshop i traditionell trädbiodling, en kultur som utövats sedan 1300-talet i Polen, Belarus och de baltiska länderna. Människan och naturen ligger till grund för det gemensamma utforskandet och konstnärskapen möts i försöken att förstå denna tudelning.

Tillsammans har de utforskat samlandet, experimenterat med regenerativa odlingsmetoder och med utgångspunkt i biodling fördjupat sig i binas väsen. Det skulpturala arbetet tar sig ofta uttryck i platsspecifika installationer och det eviga sökandet och samlandet är centralt för hur den konstnärliga processen ser ut.

Kroppen som söker sig fram bland ruiner och finner knotiga rötter, övergivna snäckor, honungsfyllda vaxkakor och vita betongblock genomborrade av slingrande järn. Det pågående utforskandet av binas urtida mytologi och matriarkala struktur går under arbetstiteln “Den innersta sfären” och projektet innebär bland annat ett insamlande av ljudmaterial från bikupor på olika platser och vid olika tidpunkter på året.

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär