Thomas Hansson

Thomas Hansson

Thomas Hansson (f. 1984) är utbildad vid Umeå konsthögskola (BFA, MFA). Hansson har haft ett flertal separatutställningar och även medverkat i grupputställningar runt om i Skandinavien. Hans verk attraherar främst privata samlare där ett dussintals verk blivit inköpta. Hösten 2022 kommer konstnären medverka i grupputställningar 60 years of pop, i Tyskland.

TH: ” – Jag arbetar med föreställande måleri i omfångsrika serier. Det som driver det konstnärliga arbetet framåt, både måleriskt och rent konceptuellt är föreställningen och vad den symboliserar.

Jag återkommer gång på gång till tomheten som ämne på olika sätt.

En tomhet som jag försöker fylla med penseldragens närvaro och symbolikens mening. Ett sökande efter innehåll i det innehållslösa.

Inspiration och idéer hämtas ur vardagen och den estetik som finns i min egen arbetarklassbakgrund.

Mitt arbete är både en kärleksförklaring och samtidigt ett uppror mot uppväxtens konformitet och lågpriskvalitet.

Jag fascineras av denna dualitet och faktumet att under målningens färggranna yta lurar något annat än ’happy-go-lucky’.

Vad säger de objekt och företeelser vi omger oss med, de ting som vi kanske inte alltid tillskriver betydelse men som alltjämnt bildar en samtida mytologi.

Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär