Om oss

Neurodesign, företagsklimat och attraktiva kontorsmiljöer - ArtAround ett sätt för företag att attrahera medarbetare.

Det finns en stor efterfrågan på lösningar som motiverar en sund och stark företagskultur

Det råder inga tvivel om att det finns en ökad efterfrågan från arbetsgivare att locka tillbaka personal till kontoren från tiden då arbetet skedde i hemmet. Särskilt då hos stora företag vilka har en större ruljangs och mindre lojalitet bland sina anställda.

I dessa fall blir kulturen ett otroligt viktigt redskap och kontoret blir då platsen där man bygger sin företagskultur. Genom att skapa en attraktiv arbetsplats kan man därmed både attrahera befintliga medarbetare till kontoren och samtidigt vara attraktiv gällande nyrekryteringar.

Med Artaround skapas direkta relationer mellan konsument och konstnär vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart och levande kulturklimat.

Integrera din arbetsplats med den svenska konstvärlden.

Simpla och oinspirerade kontorsmiljöer betraktas som informationslösa och därmed ointressanta, detta leder till att man tappar både motivation och arbetsmoralen blir lidande. Hjärnan känner sig understimulerad när arbetet sker under sådana omständigheter. I en hjärnstudie undersöktes deltagarnas humör, prestation och färgpreferenser i ett kontor som hade nio olika färger. Deltagarna själva föredrog att jobba i de vita eller beiga rummen jämfört med de som var mer färgrika. Intressant nog så hade deltagarna som satt i de vita kontoren fler fel i de olika tester än de som gjorde motsvarande uppgifter som i de färgglada rummen. Hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall har forskat på Neurodesign, som vetenskapligt enkelt kan beskrivas i hur inredning på kontor optimerar hälsa, prestation och välmående. Deras forskning visar att när vi ser något som utmanar hjärnan i lagom dos så har det en antiinflammatorisk effekt, till exempel:
Konstverk av konstnärligt hög kvalitét.

När de flesta anställda arbetar hemifrån är det svårt att bygga en stark företagskultur. I en undersökning från Kantar Sifo, utförd på uppdrag av MER Arkitekter, framgick det att ett bättre utformat kontor är mer motiverande för återgången till arbetsplatsen från hemarbete än en högre lön. Därtill är ett vinnande koncept att 10 procent av kontorsmöblerna bör ändras eller ersättas regelbundet för att bättre tillgodose kundernas och medarbetarnas behov. Företagskunskap är inte heller något som enkelt kan sammanfattas i ett dokument utan något som hela tiden utvecklas av individerna inom organisationen. Studien visar att ungefär 30% av företagskompetensen försvinner när en anställd lämnar en tjänst. Då en nyrekrytering ofta tar mellan två till sex månader så är det såklart frustrerande att den redan acklimatiserade anställde inte väljer att stanna i en längre tid. Idag anser rekryteringsfirmor att 18 månader räknas som en lång anställning. Jämför detta med 2017, då arbetade en genomsnittlig svensk fem år på en och samma arbetsplats.

Samverkan mellan olika discipliner skapar en helhet som är större än summan av dess delar, detta skriver Isabelle Sjövall. Vidare skriver hon om hur konsten kan få oss att bryta vanliga tankebanor och tvinga oss att tänka på tvären, den kan förskjuta perspektiv och utgångspunkterna för hur vi ser på oss själva och vår omvärld. Konst kan helt enkelt få oss att tänka nytt. Studier visar på att när vi betraktar ett konstverk som besitter en viss kvalitét, uppfattar hjärnan dessa annorlunda beroende vart på konstverket vi vilar ögonen.

Det genererar i sin tur vår uppfattning av omgivningen där konstverket hänger, att platsen vi arbetar på känns föränderlig. Att ta in konstverk i kontorsmiljöer är därför viktig för medarbetares prestation men att det då krävs att dessa konstverk är både dynamiska och innovativa.

Med andra ord: det är inte gynnsamt för företag att hänga simpla och intetsägande konstverk.

Att vara konstnär är inte en skyddad titel i Sverige

– utan det är upp till var och en att kalla sig konstnär.

Det gör att vemsomhelst kan ta anspråk på denna yrkestitel, och att en profitering inom prints, konst och grafisk formgivning ökar explosionsartat och ofta saknar en konstnärlig kvalitets-certifiering. Det vill säga att som kund vet man inte riktigt vet vem det är som har designat dessa och som företag får man inte riktigt den effekt man vill komma åt när man vill skapa en dynamisk arbetsmiljö. 

Därför är det så svårt att hitta den typ av nutidskonst som är:
– Genuin
– Unik
– Kvalitativ

Det finns alltså ett hål att fylla på marknaden mellan konsument och konstvärlden i Sverige. På gallerier och de större museerna är det samma återkommande konstnärer som ställer ut. Efter den femhundrade utställningen med samma kända konstnärer kan man fråga sig vart alla de 300 årliga utexaminerade konstnärerna ställer ut någonstans.

ArtAround är en lösning för att få kreativa och unika arbetsplatser. Vi erbjuder en helhetsservice där vi skapar utställningar, erbjuder teambuilding-kurser samt After Works på din arbetsplats. Konstverken vi levererar är av konstnärer som är utbildade på Sveriges konsthögskolor.

 

För varje sålt abonnemang får konstnärerna royalties.

Vilket gör vår vision till ett vinnande koncept.

Ta makt. Blottad öm punkt, Sofia Kråka I Jag sprang för att känna kroppens puls som steg, för att jag valde att känna pulsen som steg, Sofia Kråka I Akryl på duk
Contract Ribbon, Carl-Oskar Linné I Fotografi
Azteker IV, Jakob Hultin Rosenberg I Akryl på duk
Jag sprang för att känna kroppens puls som steg, för att jag valde att känna pulsen som steg, Sofia Kråka I Akryl på duk
Oceanfront, Lisa Trogen Devgun I Kollage
Som sten, Jenny Käll I Naturmaterial
Jag sprang för att känna kroppens puls som steg, för att jag valde att känna pulsen som steg, Sofia Kråka I Akryl på duk
Oceanfront, Lisa Trogen Devgun I Kollage
Som sten, Jenny Käll I Naturmaterial
Artaraound.se logo

Kundservice

MK Contemporary

info@artaround.se

Kontakta oss

Information

Om oss

Jobba hos oss

Karriär